Stijn De Mill PHABLABS 4.0

Phablabs-ster_twitter-1

Stijn De Mill PHABLABS 4.0

„Vilnius Mini Maker Faire“ metu Fab Lab koordinatorius Stijn De Mil pristatys PHABLABS 4.0 projektą ir pirmuosius jo rezultatus. PHABLABS 4.0 tikslas – įtraukti fotoniką į smarkiai išaugusią Europos Fab Lab ir Makerlab ekosistemą. Trokštamas darbo rezultatas – daugiau kvalifikuotų fotoniką išmanančių darbuotojų, palaikysiančių artėjančią skaitmeninimo revoliuciją.
Sujungus 11 Europos fotonikos institutų jėgas su Fab Lab interesų grupėmis, projektas PHABLABS 4.0 padės išgryninti ir įgyvendinti būtinas veiklas, skirtas pritraukti tris amžiaus grupes (10-14 m. jaunimą, 15-18 m. studentus ir jaunus profesionalus bei technikus) pažinti fotonikos mokslą.

Apie pasaulinį Maker Faire tinklą