Vilnius Mini Maker Faire

Phablabs 4.0 – Fotonika veržiasi į Fab Lab’us

M-Lab, sisters - 11 and 8 years

Phablabs 4.0: Fotonika veržiasi į Fab lab'us

„Vilnius Mini Maker Faire“ metu Fab Lab koordinatorius Stijn De Mil pristatys PHABLABS 4.0 projektą ir pirmuosius jo rezultatus. PHABLABS 4.0 tikslas – įtraukti fotoniką į smarkiai išaugusią Europos Fab Lab ir Makerlab ekosistemą. Trokštamas darbo rezultatas – daugiau kvalifikuotų fotoniką išmanančių darbuotojų, palaikysiančių artėjančią skaitmeninimo revoliuciją.
Sujungus 11 Europos fotonikos institutų jėgas su Fab Lab interesų grupėmis, projektas PHABLABS 4.0 padės išgryninti ir įgyvendinti būtinas veiklas, skirtas pritraukti tris amžiaus grupes (10-14 m. jaunimą, 15-18 m. studentus ir jaunus profesionalus bei technikus) pažinti fotonikos mokslą. Projekto metu bus surengtos 33 fotonikos dirbtuvės, 11 fotonikos iššūkių, sukurti fotonikos įrankių rinkiniai. Juos išmėgins/juose dalyvaus 14 skirtingų Fab Lab’ų. Jų patirtis, kaip tikimasi, padės išvystyti veiksmingą fotonikos skatinimo veiklos modelį, kuris leis iniciatyvai nuvilnyti per visą Europos Fab Lab‘ų tinklą. PHABLABS 4.0 veiklos skatina “pasidaryk pats” judėjimą, gamybą ir eksperimentus, inovatyvių sistemų kūrimąsi, 21-ojo amžiaus darbuotojui būtinų kompetencijų ugdymą.
Turinys parengtas pagal Phablabs.eu
Daugiau informacijos: http://phablabs.eu/combining-world-photonics-and-fab-labs

Phablabs ster_520px_large

Apie pasaulinį Maker Faire tinklą